Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van Wmo-voorzieningen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet een noodzaak zijn voor een voorziening op grond van een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem.
  • De beperking moet min of meer van blijvende aard zijn.
  • De voorziening moet voor onbepaalde tijd nodig zijn (behalve bij hulp bij het huishouden en begeleiding, dat kan ook voor bepaalde tijd bij kortdurende beperkingen).
  • De aangevraagde voorziening mag niet algemeen gebruikelijk zijn. Dit betekent dat het geen voorziening mag zijn die gewoon in de winkel te koop is en niet speciaal voor een persoon met een beperking is bedoeld. Voorbeeld is een verhoogd toilet.
  • De voorziening moet het goedkoopst  adequaat  zijn. Dit betekent dat de voorziening altijd adequaat  moet zijn. Wanneer er meer geschikte voorzieningen zijn, kan alleen de goedkoopste gekozen worden.

Uitgelicht

Volg ons