Voor wie is de Wmo bestemd?

De Wmo is bestemd voor:

  • Alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) die als gevolg van een beperking, een chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in de zelfredzaamheid en participatie.
  • Ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Zij kunnen gebruik maken van vervoer- en rolstoelvoorzieningen.
  • Mensen die in een verpleeghuis verblijven, kunnen gebruik maken van een vervoervoorziening.
  • Thuiswonende kinderen met een beperking. Ook voor uitwonende kinderen kan de ouderlijke woning toegankelijk worden gemaakt.

Uitgelicht

Volg ons