Voor wie is de vervoersvoorziening?

De voorziening is bedoeld voor alle zelfstandig wonende inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.
Ook ouderen die in een verzorgingshuis wonen, kunnen in aanmerking komen voor vervoervoorzieningen.

Uitgelicht

Volg ons