Vervoersvoorzieningen

Vervoer is voor iedereen belangrijk. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem hebt is het soms moeilijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hierdoor kan het lastig zijn om op een normale wijze sociale contacten te blijven onderhouden. Voor het bezoeken van familie, kennissen, het doen van boodschappen, het maken van een uitstapje bent u aangewezen op andere vormen van vervoer.

Zoveel mogelijk zelf oplossen

Binnen de Wmo wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw vervoersproblemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar.

Kunt u het zelf niet oplossen, dan bestaan er andere vormen van vervoer. Klik hier voor meer informatie.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor het collectief vervoer (de Regiotaxi) betaalt u een tariefbedrag per zone. Klik hier voor de tarieven.  

Voor de meeste individuele vervoersvoorzieningen geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 17,50 per vier weken. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 17,50 per vier weken. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2019 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek, kijken op de website van de Regiotaxi Holland Rijnland of van Valys.

 

Uitgelicht

Volg ons