Vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)

1. Wat kunt u met uw persoonsgebonden budget?

Met een pgb krijgt u een bedrag van de ISD Bollenstreek om zelf uw ondersteuning te regelen. De ISD Bollenstreek bepaalt de hoogte van dit bedrag en waarvoor u het pgb krijgt. Kijk voor de voorwaarden op de pagina over pgb.

2. Wat is het voordeel van een persoonsgebonden budget?

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen hoe u geholpen wilt worden. U kunt bijvoorbeeld uw huidige hulp in de huishouding houden. Of een familielid betalen voor de hulp in uw huishouden.Dit geldt niet voor de mantelzorger. U kunt ook besluiten om een andere rolstoel of scootmobiel te kopen dan degene die in het standaardpakket van de ISD Bollenstreek zit.

3. Wat is het nadeel van een persoonsgebonden budget?

Het nadeel van een pgb is dat u alles zelf moet regelen en achteraf verantwoording moet afleggen hoe u het geld hebt besteed. Dat betekent veel administratie. U mag het budget alleen uitgeven aan de voorziening waarvoor het budget is bedoeld. Gemeenten betalen pgb’s uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

4. Moet u naast het pgb ook een eigen bijdrage betalen?

De pgb die u van de ISD Bollenstreek krijgt is een bruto pgb. Dit betekent dat u zelf nog een eigen bijdrage moet betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 17,50 per vier weken. U moet het pgb volledig besteden aan de voorziening waarvoor u pgb hebt aangevraagd. Gemeenten betalen pgb’s uit in de vorm van trekkingsrecht. Dit houdt in dat de ISD het pgb op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stort (en niet op de bankrekening van u als budgethouder). De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor de uitbetaling aan uw zorgverlener.

5. Is het pgb alleen voor individuele voorzieningen?

U kunt een pgb alleen besteden aan 'individuele voorzieningen'. Een individuele voorziening is een voorziening die alleen voor u is bestemd. Het tegenovergestelde van een individuele voorziening is een algemene voorziening. Plaatselijk vervoer (de Regiotaxi Bollenstreek) is bijvoorbeeld een algemene voorziening omdat een busje meerdere mensen kan vervoeren.

6. Kan de ISD Bollenstreek alles voor u regelen (ondersteuning in natura)?

Als u het regelen van ondersteuning aan de ISD Bollenstreek overlaat, hebt u er geen omkijken naar. Het nadeel is dat u niet zelf kunt bepalen hoe uw ondersteuning eruit ziet. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een andere medewerker van een andere zorgaanbieder dan u gewend was over de vloer komt om u te helpen bij de huishouding. De zorgaanbieder die de ISD Bollenstreek inschakelt, voldoet aan de kwaliteitseisen die de ISD Bollenstreek heeft afgesproken. De ISD heeft met een aantal zorgaanbieders een contract afgesloten.

 

Uitgelicht

Volg ons