Wie komt in aanmerking voor een rolstoel(voorziening)?

Alle zelfstandig wonende inwoners van de vijf ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch-of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij deelname aan het maatschappelijke verkeer of het zelfstandig functioneren. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.
Ook ouderen die in een verzorgingshuis wonen, kunnen in aanmerking komen voor rolstoelvoorzieningen.

Uitgelicht

Volg ons