Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u slecht ter been bent, kunt u een rolstoel in bruikleen krijgen. Dan kunt u zich zo goed en zelfstandig mogelijk binnen- en buitenshuis verplaatsen, Er zijn zowel handbewogen (duw)rolstoelen als elektrische rolstoelen, maar ook sportrolstoelen (voor de actieve sportbeoefenaar met beperkingen). De rolstoel wordt, indien noodzakelijk, aangepast aan uw persoonlijke belemmeringen en lichaamsbouw.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar moet zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheidof op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage. Vanaf 1 juli 2018 geldt voor een aantal accessoires wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor accessoires die aan een rolstoel gekoppeld kunnen worden voor bij verplaatsing buitenshuis. Voorbeelden zijn een elektrisch aandrijfsysteem, voorzetwiel, hulpmotor of aankoppelfiets. De consulent van de ISD informeert u vooraf of u voor de gewenste accessoire een eigen bijdrage moet betalen.  De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 17,50 per vier weken. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan
€ 17,50 per 4 weken. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2019 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Uitgelicht

Volg ons