Uw hulp wordt ziek

Als u een hulp hebt bent u officieel werkgever. Dat betekent dat als uw hulp ziek wordt u wettelijk verplicht bent om uw hulp voor een bepaalde periode door te betalen.

U kunt dit bedrag via de SVB terugkrijgen. Dit bedrag kunt u besteden aan vervangende hulp. U bent wel verplicht om de ziekmelding van uw hulp op de dag van ziekmelding voor 10.00 uur aan de SVB door te geven.

Vergoeding afhankelijk van aantal dagen hulp

Werkt uw hulp op vier of meer dagen per week bij u? Dan betaalt de SVB het loon door van uw hulp tot maximaal 104 weken. Hebt u een arbeidsovereenkomst voor drie dagen of minder per week? Dan betaalt de SVB het loon maximaal 6 weken door. Hebt u uw hulp beter gemeld, maar wordt uw hulp binnen vier weken opnieuw ziek? Dan telt de SVB de nieuwe ziektedagen op bij de vorige. De SVB beschouwt deze dagen als één ziekteperiode.

Begeleiden

Als werkgever bent u ook verplicht om uw hulp bij ziekte te begeleiden, zodat uw hulp zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De SVB kan u daarbij helpen door een professionele dienst in te schakelen. U hoeft voor de begeleiding van uw hulp door de dienst niets te betalen.
 

Uitgelicht

Volg ons