Hulp bij het huishouden

Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem hebt, kunt u problemen hebben bij het voeren van een huishouding. Binnen de Wmo wordt er vanuit gegaan dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

De hulp die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De hulp kan bestaan uit stof afnemen, afwassen, stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het doen van de was en het opmaken en verschonen van bedden. Soms kunt u ook ondersteuning krijgen bij de verzorging van uw kinderen, bij het koken, of bij het doen van uw administratie. U kunt ook advies krijgen over het voeren van uw huishouden.

De uitvoering van de hulp bij het huishouden is voor inwoners van de gemeente Hillegom anders dan voor de inwoners van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Verder vergoedt de zorgverzekeraar de thuiszorg. Dat is persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Eigen bijdrage

Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 17,50 per vier weken. Hebt u meer Wmo voorzieningen dan betaalt u totaal niet meer dan € 17,50 per vier weken. Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2019 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt en int deze eigen bijdrage. Meer informatie op de website van het CAK.

Nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

       
         
         
         
         
         
         
         

 

Uitgelicht

Volg ons