Waar mag u parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart?

U mag als houder van een gehandicaptenparkeerkaart, als de gehandicaptenparkeerkaart goed zichtbaar voor de voorruit ligt, parkeren op de onderstaande parkeergelegenheden:

 • Op iedere openbare parkeerplaats
   
 • Op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
   
 • In een parkeerschijfzone
   
 • Buiten de aangegeven parkeervakken op woonerven voor maximaal drie uur
   
 • Op plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maar niet op plaatsen waar een stopverbod geldt). Hiervoor moet u een parkeerschijf gebruiken en mag u maximaal drie uur parkeren
   
 • In het buitenland gelden andere regels. Informatie vindt u op de site van de ANWB. Kies daar het land dat u wilt bezoeken

Uitgelicht

Volg ons