Wie kunnen in aanmerking komen voor begeleiding?

Alle inwoners van de ISD-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen), die als gevolg van een beperking, chronisch psychisch- of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden bij hun zelfredzaamheid of in hun participatie. Voor het ondersteunen bij de hierdoor ontstane belemmeringen kan een beroep op de Wmo worden gedaan. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Hoe vraagt u begeleiding aan?

Via een meldingsformulier kunt u begeleiding aanvragen Dit meldingsformulier kunt u opvragen en inleveren bij de lokale loketten van de gemeenten Hillegom, Lisse Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het Zorgloket van Teylingen of downloaden op de websites van de gemeenten.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Op onze pagina ‘Een melding indienen’ vindt u alle informatie over het verloop van uw melding.

Uitgelicht

Volg ons