Soorten begeleiding

Begeleiding

Begeleiding bestaat uit de volgende categorieën:

  • Begeleiding (regulier en gespecialiseerd)
  • Dagbesteding (regulier en gespecialiseerd)
  • Kortdurend verblijf

Begeleiding (reguliere en gespecialiseerde individuele begeleiding)

Begeleiding bestaat uit activiteiten die zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Het doel is dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen/functioneren.

Dagbesteding (reguliere en gespecialiseerde dagopvang)

Dagbesteding biedt mensen in de eerste plaats structuur in dag en week en sociale contacten en bezigheden. Voor mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd is het bovendien de bedoeling dat het hen zoveel mogelijk in een situatie brengt die te vergelijken is met de werkomgeving van niet-beperkte mensen. Het tweede doel van dagbesteding is ontlasting van mantelzorgers. Door mensen met een beperking delen van de dag buitenshuis op te vangen, is het voor mantelzorgers vol te houden om de rest van de tijd de vaak zware zorglast te dragen.

Voorzieningen via Wet langdurige zorg (Wlz) of zorgverzekeraar

Voor een aantal voorzieningen moet u bij de Wlz of bij uw zorgverzekeraar zijn. De Wlz vergoedt kosten van langdurige medische zorg. Kijk op de site van de Rijksoverheid of op die van uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

 

Uitgelicht

Volg ons