Activiteiten van begeleiding

Activiteiten van begeleiding

Begeleiding omvat een groot aantal activiteiten die gericht zijn op het behalen van verschillende resultaten. Voor alle vormen van begeleiding geldt dat u keuzevrijheid hebt van welke aanbieder u de begeleiding wilt ontvangen, tenzij vervoer noodzakelijk is. Dan wordt gekeken naar een aanbieder in uw woonplaats.

Begeleiding gericht op:

Ondersteunen bij en opbouwen van sociaal netwerk inwoner
 • Inwoner heeft gezond sociaal netwerk en vervult daar binnen een passende sociale rol
 • Inwoner is in staat een beroep te doen op personen in zijn/haar sociaal netwerk
 • Inwoner kan eigen problematiek in relatie tot Sociale netwerk hanteren
 • Bij bemoeizorg: Inwoner staat open voor opbouw sociaal netwerk  
Ondersteunen van de thuisadministratie
 • Overzicht van de administratie/administratie op orde
 • Tijdige betaling van rekeningen
 • Inkomsten en uitgaven in balans
 • Indien aanwezig beheersbaar maken van de schuldenproblematiek (en indien mogelijk in relatie tot de inkomsten: vermindering van de schuldenlast  
Ondersteunen bij arbeidsparticipatie/dagbesteding
 • Inwoner heeft een zinvolle dagbesteding
 • Inwoner heeft onbetaald werk met ondersteuning
 • Inwoner heeft onbetaald werk zonder ondersteuning
 • Inwoner heeft betaald werk met ondersteuning
 • Inwoner heeft betaald werk zonder ondersteuning
 • Mantelzorg is niet overbelast
Ondersteunen bij zelfzorg
 • Inwoner is in staat zichzelf te verzorgen
 • Inwoner draagt schone kleding
 • Inwoner ziet er verzorgd uit
 • Inwoner komt afspraken met zorgprofessionals (zoals huisarts, tandarts, medisch specialist) na 
Persoonlijk functioneren, gezondheid en welzijn
 • Inwoner brengt structuur aan en voert regie over de dagelijkse bezigheden, regelt zelf en neemt besluiten, plant en voert taken uit
 • Inwoner kan met zijn beperkingen omgaan
 • Inwoner maakt gebruik van het eigen probleemoplossend vermogen
 • Inwoner is trouw aan behandeling  
Ondersteunen mantelzorg
 • Mantelzorger is niet overbelast
 • Mantelzorger kan omgaan met de gevolgen van aandoening, stoornis of beperking van inwoner
 • Mantelzorger kent eigen competenties en mogelijkheden en de grenzen daaraan

 

Aanbieders

Er is een lijst met aanbieders die één of meerdere Deelovereenkomsten hebben ondertekend.

Uitgelicht

Volg ons