Zoekresultaten

238 resultaten voor ‘’

 • Zoekresultaten

 • ZIVVER

  Vanaf 7 maart 2019 gebruiken we ZIVVER om veilig met onze klanten en relaties te mailen en bestanden uit te wisselen.

 • Zelfstandig ondernemer?

  Schulden_mini Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u schulden? De ISD Bollenstreek heeft mogelijkheden om zelfstandigen met schulden te helpen. Op welke manier is afhankelijk van uw persoonlijke- en bedrijfssituatie.

 • Woonvoorzieningen

  Wmo_iconMini Woonvoorzieningen zijn voorzieningen die mensen met een beperking kunnen helpen om zelfstandig in hun woning te blijven wonen. Deze mensen ondervinden soms praktische problemen in de woning.

 • WOB verzoek

  Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie die bij de overheid aanwezig is. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is. Tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

 • Wmo Hulp bij het huishouden ISD

  De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) heeft de inkoop van deze maatwerkvoorziening uitgevoerd volgens de methode van bestuurlijk contracteren.

 • Wmo begeleiding en tijdelijk beschermd Wonen LVB 18+

  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer de maatwerkvoorziening Begeleiding (zowel individueel als groep), die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel. De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de gemeente Katwijk hebben de inkoop van deze maatwerkvoorziening volgens de methode van bestuurlijk contracteren gedaan. Per 1 januari 2019 zijn de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk ook verantwoordelijk voor de maatwerkwerkvoorziening Tijdelijk beschermd wonen LVB (Licht Verstandelijke Beperking) 18+. Voor deze maatwerkvoorziening is dezelfde inkoopmethode toegepast.

 • Wmo

  De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er om u te ondersteunen. Dit is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Uw gemeente moet er dus zo goed mogelijk voor zorgen dat er hulp is voor wie hulp nodig heeft en niet in staat is om die hulp zelf te regelen. Uw gemeente heeft bepaalde taken van de Wmo aan de ISD Bollenstreek overgedragen. Deze taken zijn de verstrekking van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.

 • Wilt u lid worden van de Cliëntenraad?

  14 oktober 2019

  Cliententraad De Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek (ISD) behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle klanten van de ISD. De cliëntenraad geeft het dagelijks bestuur van de ISD gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de PW.

 • Wet kinderopvang

  Werk_mini Vanaf 1 januari 2013 betaalt de Belastingdienst de hele kinderopvangtoeslag in één bedrag en krijgt u geen vergoeding meer van de ISD.