Zoekresultaten

225 resultaten voor ‘’

 • ISD neemt eind mei besluit over loonkostensubsidie

  18 mei 2018

  Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek neemt eind mei 2018 een standpunt in over een mogelijke aanpassing van het beleid voor de loonkostensubsidie.

 • 2017-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

  23 februari 2017
 • Agenda

 • 2019-23 Collectieve aanvullende zorgverzekering 2020

  20 november 2019

  Collectieve aanvullende zorgverzekering voordelen Ook in 2020 kunt u als inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen gebruik maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Controleprotocol

  Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO. Conform de deelovereenkomst dienen aanbieders ieder jaar vóór 1 maart in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar te leveren, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.

 • Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek

  29 maart 2018

  De ISD Bollenstreek laat een tevredenheidsonderzoek uitvoeren. Het onderzoeksbedrijf I&O Research onderzoekt hoe tevreden klanten van de ISD zijn over het contact met de ISD en de manier waarop de ISD de uitkeringen en voorzieningen regelt. Het onderzoek start medio april 2018.

 • Werk

  Het uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘werk boven inkomen’. De ISD gaat ervan uit dat een bijstandsuitkering in de meeste situaties tijdelijk is – een overbrugging naar werk. Wij zoeken samen met onder meer het UWV, het Servicepunt Werk en opleidingsinstituten naar mogelijkheden om u aan passend werk te helpen als u werkzoekend bent. Zodat u zo snel mogelijk (weer) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

 • 2019-01 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

  30 januari 2019
 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

 • Jaarrekening 2015

  Naast de uitgebreide jaarrekening hebben we een samenvatting gemaakt. In dit jaarverslag leest u de belangrijkste activiteiten en resultaten van 2015.