Werk

Het uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘werk boven inkomen’. De ISD gaat ervan uit dat een bijstandsuitkering in de meeste situaties tijdelijk is – een overbrugging naar werk.

Wij zoeken samen met onder meer het UWV, het Servicepunt Werk en opleidingsinstituten naar mogelijkheden om u aan passend werk te helpen als u werkzoekend bent. Zodat u zo snel mogelijk (weer) in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien.

Wie kan werken, moet werken

Bij de ISD staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. Kunt u werken, dan moet u een aangeboden baan accepteren. Klanten die een bijstandsuitkering aanvragen kunnen in het kader van het traject ‘Werk Eerst!’  direct 12 weken aan het werk maximaal 32 uur per week.

 

Volg ons