Wet kinderopvang

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de Belastingdienst de hele kinderopvangtoeslag in één bedrag en krijgt u geen vergoeding meer van de ISD.

De Belastingdienst betaalt alleen als u voldoet aan de voorwaarden. Dat betekent dat u werkt, studeert, een re-integratietraject of inburgeringscursus volgt. Op www.toeslagen.nl staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen voor kinderopvangtoeslag.

Meerkosten kinderopvang

De maandelijkse hoogte van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst kan lager zijn dan de maandelijkse kosten die u hebt. Is dat bij u het geval? Dan kunt u een aanvraag bijzondere bijstand indienen. De ISD beoordeelt of het totaal aantal uren kinderopvang per maand noodzakelijk is en kijkt of u voldoet aan de eisen, zoals de inkomenseis en de vermogensgrens van de Participatiewet .

Meer informatie

Voor vragen over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Rijksoverheid of bellen naar 1400 (Informatie Rijksoverheid).