Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de afspraken?

De consulent zet de gemaakte afspraken tijdens ieder gesprek op papier. Aan het einde van het gesprek moet u deze afspraken ondertekenen. Wanneer u zich niet houdt aan afspraken tijdens het traject kan dat betekenen dat u voor 5 jaar wordt uitgesloten van schulddienstverlening.

Wij verwachten dat u zelfstandig zaken regelt. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere hulpverleningsinstantie om u hierbij te helpen.

Uitgelicht

Volg ons