Openbaar wifi netwerk - Disclaimer

Bij de ISD Bollenstreek kunt u gebruikmaken van een openbaar wifi netwerk. Om gebruik te kunnen maken van het WiFi netwerk moet u de voorwaarden voor draadloos internet van de ISD Bollenstreek accepteren. Deze disclaimer verschijnt op uw scherm zodra u verbinding zoekt met onze server.

Voorwaarden voor openbaar wifi netwerk 

  • De ISD Bollenstreek biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw apparatuur.
  • Er is geen vast limiet gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. De ISD Bollenstreek kan wel ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan gemiddeld voor één gebruiker te verwachten valt. De ISD Bollenstreek houdt het recht om voor deze of andere redenen de verbinding met de gebruiker te blokkeren.
  • De ISD Bollenstreek neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of gepubliceerd is op internet. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. 
  • De ISD Bollenstreek kan de gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze voorwaarden aansprakelijk stellen voor alle daaruit voor de ISD Bollenstreek voortvloeiende schade.
  • De gebruiker verklaart de ISD Bollenstreek nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data door technische of andere storingen.
  • De ISD Bollenstreek neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het draadloze netwerk.
  • Een WiFi netwerk is minder goed beveiligd, zorg dus zelf voor een goede virusscanner en firewall. De ISD Bollenstreek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies aan informatie of schade aan de laptop of andere apparatuur als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.
  • De ISD Bollenstreek heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, bijvoorbeeld om onderhoud te verrichten.