‘Vroeg Eropaf’: schulden tijdig in beeld

Op 1 januari 2019 starten de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en de ISD Bollenstreek (ISD) samen met de woonstichting Stek, woonstichting Vooruitgang en lokale (zorg)netwerken met de pilot ‘Vroeg Eropaf’. Het project is erop gericht om schulden in een vroegtijdig stadium te signaleren en op te lossen. De pilot duurt een jaar.

Het is belangrijk om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en daar samen over in gesprek te gaan. Zo kan worden voorkomen dat de schulden nog hoger worden. De ervaring is namelijk dat inwoners pas om hulp vragen als hun schuld fors is opgelopen. Bij een grote schuld en gemiddeld acht verschillende schuldeisers, is het ingewikkeld om een schuldregeling te treffen. Daarom geldt, hoe eerder er hulp is, hoe beter. Veel voorkomende schuldeisers zijn onder andere woonstichtingen, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, telefoonproviders en het justitieel incassobureau.

Werkwijze Vroeg Eropaf

De deelnemende woonstichtingen melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan bij de ISD. Vanuit de ISD/het projectteam Vroeg Eropaf gaat een medewerker bij deze huurders op huisbezoek.
De huurder krijgt vervolgens hulp bij het aanvragen van financiële regelingen en het op orde krijgen van het papierwerk thuis. Daarnaast wordt de huurder ondersteund bij het aanpakken van andere problemen, die mogelijk de huurachterstand veroorzaken. Op deze manier kan de huurder zo snel mogelijk weer de huur en eventuele andere schulden betalen en nieuwe schulden voorkomen.

Huisbezoekers

De huisbezoekers van het project Vroeg Eropaf zijn medewerkers van de ISD en het maatschappelijk werk. Bij hun werkzaamheden worden zij ondersteund door vrijwilligers.

Samenwerking en proefperiode

De samenwerking van Vroeg Eropaf is vastgelegd in een convenant dat betrokken partijen op 6 december 2018 hebben ondertekend.
Bij succes wordt het project uitgebreid met andere schuldeisers zoals de energieleveranciers en zorgverzekeraars.

Vroeg erop af

Van links naar rechts: 3 leden van het dagelijks bestuur ISD/wethouders van cq Hillegom, Lisse en Teylingen : De heer F.Q.A, (Fred)  van Trigt, Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, De heer A.L. (Arno) van Kempen
Woonstichting Stek, De heer J.C.M. (Hans) Al, Directeur/bestuurder,  Woonstichting Vooruitgang, De heer P. (Peter) Pinkhaar, Directeur, bestuurder (interim)

Vroeg erop af