ISD neemt eind mei besluit over loonkostensubsidie

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek neemt eind mei 2018 een standpunt in over een mogelijke aanpassing van het beleid voor de loonkostensubsidie.

Vanaf 1 januari 2018 is het beleid voor de loonkostensubsidie voor werkgevers gewijzigd. Het huidige beleid is gebaseerd op de verordening die de raden eind 2017 hebben vastgesteld en het maatwerk dat het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begin 2018 heeft vastgesteld. Vanaf die datum kunnen werkgevers in principe nog voor maximaal 25,5 uur loonkostensubsidie krijgen, tenzij sprake is van maatwerk.    

Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking uitzicht hebben op een passende en blijvende baan. Duurzame en houdbare uitstroom is belangrijk. Uitgangspunt bij de gewijzigde regeling vanaf 1 januari 2018 is dat binnen deze doelstelling er een goede balans is tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van de (lokale) overheid. En dat maatwerk voor subsidie over meer uren voor individuele werknemers mogelijk is, als dat nodig is.

Op 30 april 2018 heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van het ministerie van SZW en de ISD Bollenstreek. Aanleiding van dit gesprek was de reactie van de Staatssecretaris op Kamervragen over het beleid van de ISD Bollenstreek gemeenten.

Conclusie van het overleg met het ministerie is dat partijen het op belangrijke onderdelen het juridisch niet eens zijn met elkaar.

Het dagelijks bestuur heeft in het overleg van 16 mei 2018 kennis genomen van dit verslag. Naar aanleiding daarvan is gesproken over een mogelijke wijziging van het sinds kort geldende loonkostensubsidiebeleid om zo de eerder genoemde doelstelling van duurzame en houdbare uitstroom te kunnen realiseren. Het dagelijks bestuur laat de ISD Bollenstreek voor deze mogelijke aanpassing van het huidige beleid, in het belang van de kwetsbare doelgroep, een aantal zaken op financieel- en juridisch gebied uitzoeken, alvorens hierover een besluit wordt genomen.

Het dagelijks bestuur wil wel zo snel mogelijk helderheid verschaffen in deze kwestie en neemt daarom nog in mei 2018 tijdens een extra vergadering een definitief standpunt in of de huidige verordening en/of het maatwerk aangepast moet worden. Daarna volgt informatie voor de raden inclusief het verslag van het ministerie. Het intrekken of aanpassen van de huidige verordening betekent dat de raden daar een besluit over moeten nemen. Zonder raadsbesluit kan de verordening niet ingetrokken/aangepast worden.