ISD breidt Digitaal loket uit

Vanaf 15 maart 2018 breidt de ISD Bollenstreek (ISD) het Digitaal loket op haar website uit. Dat betekent dat burgers uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen via het Digitaal loket eenvoudig aanvragen kunnen indienen voor méér onderdelen van de Participatiewet (PW). Het digitaal en eenvoudig indienen van een aanvraag is een wens van het dagelijks bestuur van de ISD.

Vanaf 15 maart 2018 zijn de nieuwe mogelijkheden voor een digitale aanvraag:

 • Bijzondere bijstand voor advocaatkosten
 • Bijzondere bijstand voor de kosten van curatele, bewindvoering en/of mentorschap
 • Bijzondere bijstand voor budgetbeheer
 • Persoonsondersteunend budget
 • Inspanningspremie

Via het Digitaal loket op de website van de ISD is het al langer mogelijk een:

 • Bezwaar in te dienen
 • Klacht in te dienen
 • Mutatie in te dienen
 • Vakantie aan te vragen (als de burger een bijstandsuitkering van de ISD ontvangt)

Voordelen

De nieuwe formulieren bieden een aantal voordelen:

 • De formulieren zijn eenvoudiger.
 • Het is niet nodig bewijsstukken mee te sturen. De controle vindt achteraf plaats.
 • Tijdens het invullen krijgt de aanvrager direct een melding (met uitleg waarom) als duidelijk is dat hij/zij geen recht op de vergoeding heeft.
 • Klanten met een PW-uitkering van de ISD hoeven minder gegevens in te vullen.

DigiD

Om gebruik te maken van het digitaal loket is een DigiD noodzakelijk. DigiD is een persoonlijke inlogcode voor de hele overheid.

Papier of digitaal?

Naast de digitale aanvraagformulieren blijven ook de papieren aanvraagformulieren bestaan.

Ondersteuning bij invullen formulieren

Heeft een aanvrager ondersteuning nodig bij het invullen van de digitale formulieren? Dan kan dat bij de Snelbalie van de ISD, bij het Lokaal Loket van Hillegom, Lisse en Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en  het Zorgloket van Teylingen. Of bij de verschillende bibliotheken en voor de inwoners van Noordwijk bij de formulierenbrigade van de gemeente Noordwijk.

Verbetersuggesties

Wij zijn benieuwd wat de klanten van de ISD vinden van deze nieuwe werkwijze. We vragen hen daarom eventuele opmerkingen of verbetersuggesties over de digitale formulieren te mailen naar info@isdbollenstreek.nl