Duurzame uitstroom belangrijk bij Loonkostensubsidie

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek (ISD) heeft op 28 mei 2018 een aantal opties voor het beleid loonkostensubsidie besproken. Naar verwachting neemt het dagelijks bestuur op 14 juni 2018 een formeel standpunt in.

Vanaf 1 januari 2018 is het beleid voor de loonkostensubsidie voor werkgevers gewijzigd. Het huidige beleid is gebaseerd op de verordening die de raden eind 2017 hebben vastgesteld en het maatwerk dat het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begin 2018 heeft vastgesteld. Vanaf die datum kunnen werkgevers in beginsel voor maximaal 25,5 uur loonkostensubsidie krijgen, tenzij sprake is van maatwerk. De aanpassing van dit beleid heeft zowel in de media als politiek de nodige aandacht gehad en heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer.
Duidelijk is dat de ISD en het ministerie juridisch van mening verschillen.     

Het dagelijks bestuur heeft op 28 mei 2018 een drietal opties besproken. Deze opties zijn:

  • het huidige beleid inclusief maatwerk handhaven
  • terug naar het oude beleid van voor 1 januari 2018 
  • het huidige beleid aanpassen, waarbij in het belang van de kwetsbare doelgroep, de nadruk blijft liggen op duurzame uitstroom en ontwikkeling van mensen uit de doelgroep.

Het dagelijks bestuur heeft nog geen formeel standpunt ingenomen, omdat een aantal bestuurders dit onderwerp nog met hun college en/of raad wil bespreken. Welke optie het ook wordt; het dagelijks bestuur vindt duurzame inzet en ontwikkeling van mensen uit de kwetsbare doelgroep belangrijk.

Het dagelijks bestuur streeft zoveel mogelijk naar uniformiteit binnen de ISD gemeenten. Afwijkend beleid per gemeente is mogelijk, omdat de raden bevoegd zijn om de verordening, waarin het beleid geregeld is, vast te stellen.