Agenda voor de openbare vergadering Cliëntenraad 13 mei 2019

Datum: maandag 13 mei 2019
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen en verzonden stukken
4. Vaststelling van de agenda
5. Notulen van de vergadering van 15 april 2019
6. Adviesaanvraag Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019
7. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad; stand van zaken
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 13 mei 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl