Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 26 augustus 2019

Datum: maandag 26 augustus 2019 
Aanvang: 12.15 uur 
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen en verzonden stukken
4.    Vaststelling van de agenda
5.    Notulen van de vergadering van 1 juli 2019 
6.    Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad; stand van zaken
7.    Wat verder ter tafel komt
8.    Rondvraag
9.    Afsluiting 

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 26 augustus 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl