Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 18 februari 2019

Datum: maandag 18 februari 2019
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en verzonden stukken
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Notulen van de vergadering van 21 januari 2019
 6. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad
 7. Voorbereiden van het overleg met het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek
 8. Sportief naar werk; reïntegratieproject van gemeente Noordwijk
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 18 januari 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl