Jaarrekening 2013

Naast de uitgebreide jaarrekening hebben we een samenvatting gemaakt. In dit jaarverslag leest u de belangrijkste activiteiten en resultaten van 2013.