Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Voor u ligt de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.