Vergaderstukken Algemeen Bestuur 24 juni 2019

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 24 juni 2019 van 16.30 tot 18.00 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 2 begane grond)

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
  3. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 januari 2019 Ter bespreking/besluitvorming
  4. Jaarrekening 2018 en bevindingen accountant Ter bespreking/besluitvorming De accountant is bij dit onderwerp aanwezig
  5. Begroting 2020 Ter bespreking/besluitvorming
  6. Lijst van toezeggingen
    Ter bespreking
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende documenten