Vergaderstukken Algemeen Bestuur 16 december 2019

De agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 16 december 2019 van 16.30 tot 18.00 uur.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
 3. Verslag openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 juni 2019
  Ter bespreking/besluitvorming 
 4. Halfjaarcijfers 2019 en begrotingswijziging 2019-I
  Ter bespreking/besluitvorming 
 5. Lidmaatschap werkgeversvereniging VNG en wijziging GR ISD Bollenstreek
  Ter bespreking/besluitvorming
 6. Vergaderrooster 2020
  Ter bespreking/besluitvorming
 7. Lijst van toezeggingen
  Er staan geen acties open.
 8. Wat verder ter tafel komt  
 9. Rondvraag en sluiting

Bijbehorende documenten