Nevenactiviteiten

Sinds 2003 zijn overheidswerkgevers verplicht om voorschriften vast te stellen over de openbaarmaking van nevenwerkzaamheden verricht door topambtenaren.

Wie zijn topambtenaar bij de ISD Bollenstreek?

Bij de ISD Bollenstreek zijn topambtenaren de directeur, de afdelingshoofden en de controller.

Hoe worden nevenfuncties openbaar gemaakt

De nevenfuncties worden openbaar gemaakt door publicatie op de website.

Overzicht nevenfuncties

Hoofdfunctie Nevenfunctie Organisatie waarbinnen de nevenfunctie wordt vervuld  Beperkingen gesteld aan de uitoefening van de nevenfunctie
Directeur Lid van de Divosa-commissies ISD- en Vakmanschap O.l.v. Divosa Geen
Directeur Lid onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Gemeente De Ronde Venen Geen
Controller Activiteiten in de entertainmentbranche Zelfstandig ondernemer Geen
ControllerController Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Purmerend Geen

 

Uitgelicht

Volg ons