WOB verzoek

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie die bij de overheid aanwezig is. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is. Tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.

Wob-verzoek indienen

U kunt uw verzoek om informatie per brief sturen naar de ISD Bollenstreek, met als onderwerp ‘Wob-verzoek’:
ISD Bollenstreek
Postbus 255
2160 AG LISSE

Wob verzoek niet per e-mail

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur die per e-mail worden ingediend, nemen wij niet in behandeling.

Termijn

U ontvangt in beginsel binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met nog eens 4 weken.