Datalek direct opgepakt

De ISD Bollenstreek heeft per abuis op 18 april 2019 aan maximaal 300 klanten met een uitkering per e-mail een brief gestuurd met daarin NAW-gegevens van andere klanten. De ISD
Bollenstreek betreurt het zeer dat dit heeft plaatsgevonden en heeft alle betrokkenen meteen een excuusbrief gestuurd.

 

Toelichting
Het ging om een algemene brief over de aansluiting van de ISD Bollenstreek op MijnOverheid.nl.
Deze brief is aan maximaal 300 klanten per e-mail verstuurd.

Wat is er gebeurd?
Door een menselijke fout stonden in de brief, die per e-mail is verstuurd, helaas ook NAW gegevens van andere personen met een uitkering. De ISD heeft dat direct geconstateerd en heeft de mailing
ingetrokken. Het is niet bekend bij hoeveel personen deze mail ten onrechte wel is aangekomen.

Het kan zijn dat klanten een brief hebben gehad met NAW gegevens (naam, adres en mailadres) van
andere personen met een uitkering. Of dat klanten geen brief hebben gehad, maar dat andere klanten
wel ten onrechte hun NAW gegevens (naam, adres en e-mail) hebben gekregen.

De ISD heeft aan alle klanten die het betreft per e-mail een excuusbrief gestuurd met het verzoek de
brief te vernietigen. In deze brief staat een mailadres waarnaar klanten kunnen reageren.

De ISD heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan meteen op de hoogte gesteld en neemt
maatregelen om dit in het vervolg te voorkomen.

Bij de ISD staat privacy van klanten hoog in het vaandel en daarom betreurt de ISD oprecht dat dit
heeft plaatsgevonden.