Maatwerk mogelijk voor individuele werknemers met arbeidsbeperking

Afgelopen week zijn bij ons vragen binnengekomen over de vergoeding die werkgevers ontvangen als zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Aanleiding hiervan is een artikel dat gisteren in het Leidsch Dagblad heeft gestaan.

ISD Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo. Wij gaan graag in overleg met werknemers of werkgevers, mochten zij tegen moeilijkheden aanlopen door de huidige loonkostenvergoeding. Uitgangspunt bij deze regeling is dat er een goede balans is tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van de (lokale) overheid. Tegelijkertijd laat de regeling ook maatwerk toe voor individuele werknemers als dat nodig is. Met elkaar vinden we het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking uitzicht hebben op een passende en blijvende baan.

 

Als u hierover meer informatie wilt, neemt u dan gerust contact op met ons via (0800) 95 67 000 (op werkdagen). Onze medewerkers aldaar helpen u graag verder.