Bestuur

Het bestuur van de ISD Bollenstreek beschikt over een algemeen- en een dagelijks bestuur en is een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de dienst bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de dienst is aangewezen door en uit het algemeen bestuur.

Vergaderingen

  • Dagelijks bestuur
    Het Dagelijks bestuur van de ISD vergadert in principe iedere vier weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. U kunt wel de agenda's en verslagen inzien.
  • Algemeen bestuur
    Het Algemeen bestuur van de ISD vergadert op de vastgestelde data. Deze vergaderingen vinden plaats bij de ISD aan de Hobahostraat 92 te Lisse. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 16.30 uur.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek.

Wmo adviesraden

De Wmo adviesraden vallen onder de gemeenten. Ze geven de gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Uitgelicht

Volg ons