Aanbieders begeleiding en dagbesteding 2021

Aanbod Individuele begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf Vervoer HH2 HH1 LVB
Organisatie reg. Begl. gesp. Begl. regl dagbest. gesp. Dagb. kort. V. verv.


Activite x x x x x x


Advies- en ondersteuningsbureau Peschier
x


Aemosa x x


Alfa en Zorg x x


Anna's begeleiding x x x x
x


Annemieke's Pluktuin

x

Bartimeus (blinden en slechtzienden)
x

xBinnensteBuitenTuin x x


BliNg Begeleiding x x x x
Boba levensloopbegeleiding
x


Cardea x x
xx
De Brug Midden Nederland x x x xx
Ds. G.H. Kerstencentrum x x


Eleos x x


Equinobel x x


FamilySupporters B.V. x x


Fleur de Dag xGGMD (doven en slechthorenden)
x
x
Goodwillwerk Leger des Heils x x


Groenoord Zorgt x x


Home Instead xImpegno x x


Interkerkelijke Stichting Groot Hoogwaak x


xInzowijs x x


Jij en ik coaching en begeleiding x x


x


JouwBegeleiding x x


Kentalis (doven en doofblinden)
x

xKoninklijke Visio (blinden)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening De Duijf x x


Maregroep N.V.

x

Memphys GGZ x x


Ons Tweede Thuis
x x x
People-care B.V. x x


Pgb Zorg voor kinderen B.V. x x

x x


Prodeba B.V. x x x x
Robert Coppes Stichting (blinden en slechtzienden)
x
x
s Heeren Loo Zorggroep x x x x x x

x
Stichting Arkin (inclusief Roads B.V.) x x x
Stichting De Binnenvest x x x xx
Stichting De Haardstee x x x x
Stichting De Linde x x x

Stichting De Steenrots x x x x
Stichting DSV x
x
x x


Stichting Exodus Zuid-Holland West
x


Stichting Gemiva - SVG Groep x x x x x x


Stichting Heliomare x x x

x


Stichting Het Lichtpunt x


xStichting Het Raamwerk x x x x x x


Stichting HOZO x
x
x x


Stichting Ipse de Bruggen x x x x x x


Stichting Jados x x


Stichting Kalorama (doofblinden)
x
x xStichting Klimkoord x x

x x


Stichting Landzijde

x x
x


Stichting Latei

x x
Stichting Lydia (Herberg Welgelegen)

x
x x


Stichting Marente x x x x x x (niet naar locatie Bernardus)


Stichting Onbeperkt werkt x x x x
x


Stichting Philadelphia Zorg (Werk en Begeleiding Zuid-Holland en Zeeland B.V.) xStichting Rivierduinen (GGZ)
x x

Stichting Sterksaam

x

Stichting Topaz x
x x x x


Stichting Visie-R x x x x
x


Stichting Windroos Foundation
x x

Stichting Zorgbalans x x x x x x


Teamwerk Zorg B.V. x x x x
Thuiszorg Sarita x
x

x


Tuinderij Buitenkans V.O.F.
x
x
x


Voorzet Begeleiding
x


WeShareCare (Langeveldshof) x
x

x


Zorg en Plezier x
x

Zorg Zorgt B.V. x x


Zorgboerderij De Beestenboel x x x x
Zorgburo Aleida V.O.F. xZorggroep Soeverein x x


Zorgorganisatie Zorg-Vuldig B.V. x x