Bijlage 1 Format niet geleverde hulp en meerzorg Corona


Overview

Hoofdblad

Details indicatieSheet 1: Hoofdblad

Invulinstructie declaratie kosten zorgaanbieders
Naam aanbieder
AGB code
Declaratiedatum


Declaratie instructie indicaties


Vul in het tabblad "Details indicatie" alle velden in van indicaties welke niet gedeclareerd kunnen worden in verband met de Coronamaatregelen. Dit betreft dus de klanten die in een periode volledig geen hulp hebben gekregen. Stuur het format naar: Digitalefacturen@katwijk.nl

Velden welke niet volledig gevuld zijn, kunnen niet betaald worden.
Meerkosten


Indien u meerkosten heeft in verband met de Coronamaatregelen kunt u in onderstaande cellen aangeven hoe groot deze meerkosten zijn en waar deze betrekking op hebben.


Bedrag meerkosten
Periode meerkosten
Toelichting meerkosten


Sheet 2: Details indicatie

BSN AGBcode Begindatum Einddatum Volume Eenheid Frequentie Productcode Bedrag declaratie