2016-0218 Bestuursverklaring gedeclareerde WMO-zorg 2015 aan gemeente KatwijkBESTUURSVERKLARING GEDECLAREERDE WMO-ZORG 2015 AAN GEMEENTE KATWIJK

Het bestuur van (NAAM INSTELLING) te (ZETEL INSTELLING) verstrekt deze bestuursverklaring aan de gemeente Katwijk over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 met betrekking tot de WMO-zorg 2015 geleverd in opdracht van de Gemeente Katwijk.

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende WMO-facturen over de genoemde periode overeenkomstig de inkoopcontracten. Het bestuur verklaart de ingediende facturen WMO-zorg over 2015 conform de vereisten in deze contracten te hebben opgemaakt.

Het bestuur verklaart dat de in de facturen gedeclareerde zorg bij de Gemeente Katwijk juist is verantwoord en rechtmatig is geleverd, dat wil zeggen dat:

  1. de gedeclareerde zorg daadwerkelijk is geleverd;

  2. de opgaaf ten behoeve van de eigen bijdrage van de cliƫnten aan het CAK overeenkomstig de geleverde zorg juist is uitgevoerd;

  3. de WMO-declaraties juist zijn afgestemd op de declaraties in het kader van de WLZ.

(PLAATS), (DATUM)

ONDERTEKENING (door de daartoe bevoegde bestuursleden)

NAAM

VOORZITTER (in bestuur)NAAM

Functie

NAAM

Functie