Transformatie agenda Bollen 5

De vijf gemeenten in de Bollenstreek hebben een plan voor optimale ondersteuning via de Wmo ontwikkeld. Ze willen de toegang voor de Wmo beter laten aansluiten op Jeugd en Werk. Ook worden relaties gelegd tussen de Wmo en beleidsterreinen als volksgezondheid, sport, jeugd, participatie, cultuur en onderwijs. Daarnaast willen de gemeenten ervoor zorgen dat mensen met meerdere- of zeer complexe vragen vanuit verschillende disciplines soepel ondersteund worden.

Dit staat in de ‘Transformatieagenda 2017- 2018- Wmo en haar omgeving’. De colleges van B&W van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout  stemden daar op 27 september mee in. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk behandelt de agenda in week 43. De plannen zijn bedoeld om de ondersteuning aan inwoners beter te stroomlijnen en te zorgen dat niemand tussen de wal en het schip belandt.

De komende zes weken worden inwoners en zorg- en hulpverleners in de vijf gemeenten via een intensieve campagne benaderd om hun reactie op deze Transformatieagenda te geven. Eind van het jaar wordt de definitieve versie aan de gemeenteraden voorgelegd.

Inspraakreactie

De inspraakreactie kunt u mailen aan het adres dat op het formulier staat, vóór 8 november 2016. Gebruik hiervoor het inspraakformulier.

Meer informatie

Uitgelicht

Volg ons