Werkafspraken

De werkafspraken behoren bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding en Maatwerkvoorziening Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+. In deze werkafspraken wordt een nadere uitwerking gegeven van de gemaakte afspraken in de diverse overeenkomsten en aanvullende afspraken. De werkafspraken worden in samenspraak tussen de aanbieders en de gemeente opgesteld.