Toelatingsprocedure

De bestuurlijke contractering bestaat allereerst uit het aangaan van de zogenoemde COB-overeenkomst. Deze overeenkomst regelt – kort gesteld – de manier waarop wij in het kader van de bestuurlijke contracteren met elkaar communiceren, overleggen en besluiten (COB). Heeft u interesse? Dan leest u hieronder meer informatie over de verschillende stappen in de toelatingsprocedure. De hieronder toegelichte procedure geldt voor begeleiding, dagbesteding en tijdelijk beschermd wonen LVB 18+

De procedure staat open voor alle organisaties die aan de voorwaarden uit de COB-overeenkomst voldoen en deze ondertekenen.

Stap 1:Het lezen van de introductie begeleiding voor potentiële aanbieders

In het document Introductie begeleiding voor potentiële aanbieders wordt een inleiding gegeven over de basisvoorwaarden voor de maatwerkvoorziening en een omschrijving van begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding). Aanbieders kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of hun dienst behoort tot de maatwerkvoorziening en of zij de procedure willen starten om toegelaten te worden tot het inkoopnetwerk.
Let op: de contracten, kwaliteitseisen/vakbekwaamheidseisen en uitvoeringsregels zijn leidend.

Stap 2: Het kennismakingsgesprek

Wanneer u na het lezen van de introductie overtuigd bent dat uw dienst past binnen de maatwerkvoorziening en dat u voldoet aan de basisvoorwaarden dan kunt u een mail sturen naar aanbesteding@isdbollenstreek.nl. Met uw organisatie wordt dan een informatief kennismakingsgesprek ingepland.

Stap 3: Ondertekening documenten

Na het kennismakingsgesprek kunt u, indien u voldoet aan de basisvoorwaarden en uw dienst past binnen de maatwerkvoorziening, de COB-overeenkomst rechtsgeldig (laten) ondertekenen en digitaal op sturen naar aanbesteding@isdbollenstreek.nl.

Naast de rechtsgeldig ondertekende COB-overeenkomst dient u een rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen. Middels ondertekenen van het UEA verklaart u onder andere dat de in het document benoemde uitsluitingsgronden niet op uw organisatie van toepassing zijn. Sinds 1 juli 2016 vervangt het UEA het Nederlands model Eigen Verklaring.

Daarnaast dient u een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel in te dienen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

U voegt in uw e-mail naar aanbesteding@isdbollenstreek.nl (o.v.v aanmelding aanbieder) de volgende drie documenten toe:

  1.  COB-overeenkomst (rechtsgeldig ondertekend)
  2. UEA (rechtsgeldig ondertekend)
  3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal zes maanden oud)

Let op!: zolang er met uw organisatie nog geen informatief kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden nemen wij uw aanmelding niet in behandeling.

Hier vindt u de definitieve versie van de COB-overeenkomst en het UEA:

Stap 4: Toelating inkoopnetwerk

Er zijn twee momenten per kalenderjaar dat nieuwe aanbieders kunnen toetreden tot het inkoopnetwerk, 1 januari en 1 juli. De toelatingsprocedure neemt enige tijd in beslag. Het advies om tijdig te starten, zodat uw organisatie de gewenste datum kan toetreden.

De rechtsgeldigheid van de COB-overeenkomst treedt pas in werking nadat een aanmeldende aanbieder van de ISD Bollenstreek / de gemeente Katwijk een positief toelatingsbesluit heeft ontvangen. Bij definitieve toetreding ontvangt u een volledig ondertekend exemplaar van de COB-overeenkomst retour.

Na het doorlopen van bovengenoemde toelatingsprocedure kan tot ondertekening van de deelovereenkomst worden overgegaan. Meer informatie over de deelovereenkomst(en) kunt u lezen onder het kopje Deelovereenkomsten.