Melding calamiteit en geweldincident

Op grond van artikel 3.4 van de Wmo 2015 zijn aanbieders verplicht om calamiteiten en/of geweldsincidenten te melden aan de toezichthouder.

Voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk is het toezichthouderschap ondergebracht bij de RDOG. Mocht er bij de uitvoering van de maatwerkvoorziening sprake zijn van een calamiteit en/of geweldsincident dan dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder. Dit kan via wmo-secretariaat@ggdhm.nl.

In onderstaand document van de RDOG vindt u meer informatie over het proces dat start na een melding.
Toezichthouder WMO RDOG - proces na aanmelding bij ISD

Gemeente Katwijk

Mocht er sprake zijn van een calamiteit of geweldsincident waarbij een cliënt van de gemeente Katwijk betrokken is geweest dan dient u dit te melden bij de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente Katwijk. Dit kan door te mailen naar: toezichthouderwmo@katwijk.nl