Overlegtafel

Het bestuurlijk contracteringstraject kent een zogenoemde fysieke overlegtafel en een zogenoemde virtuele overlegtafel.

Aan de fysieke overlegtafel geven gemeente en ISD, aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers samen inhoudelijk vorm aan de taken die moeten worden uitgevoerd en de condities waaronder. Omdat er veel belanghebbenden zijn, is het niet mogelijk om met iedereen rond de tafel te zitten. Om deze reden is op basis van een aantal criteria, waaronder doelgroep en relatieve omvang, een keuze gemaakt uit de deelnemende aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers om deel te nemen aan de ‘fysieke overlegtafel’. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat samen tot overeenstemming wordt gekomen over de inhoud en beheer van zogenoemde deelovereenkomsten.

Voor 2020 staan vooralsnog de volgende data gepland:

Dinsdag 21 april 14.00 - 16.00 uur (vervallen in verband met Corona) 
Dinsdag 22 september 14.00 - 16.00 uur (Het Heerenhuys’, Overrijn 8, 2223 ER Katwijk)

N.B. Er is vanwege de anderhalve meter-maatregelen een beperkt aantal zitplaatsen. Hierdoor kunnen er geen toehoorders aanwezig zijn bij het overleg en is er alleen plaats voor de deelnemers aan de Fysieke Overlegtafel die zich vooraf per e-mail hebben aangemeld. Een verslag van de vergadering zal later op deze website worden geplaatst

De agenda voor het overleg wordt tijdig gepubliceerd op de website.

Agenda 2020

Agenda 2019

Verslagen 2019

Agenda 2018

Verslagen 2018

Agenda 2017

Verslagen 2017

De verslagen van de Fysieke Overlegtafels van 2014 – 2016 kunnen bij de ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk worden opgevraagd. U kunt hiervoor een verzoek indienen via aanbesteding@isdbollenstreek.nl.

Suggesties?

Aanbieders, die tot de virtuele overlegtafel behoren en het idee hebben dat zij onvoldoende en/of niet op tijd op de hoogte worden gesteld van relevante ontwikkelingen, verzoeken wij uitdrukkelijk om dit bij ons te melden. Wij kunnen dan kijken wat wij er aan kunnen doen om dat te verbeteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar het volgende mailadres: aanbesteding@isdbollenstreek.nl.
Wilt u bij het onderwerp aangeven of het betreft:

  • een reactie op een concept deelovereenkomst;
  • een nieuw idee/voorstel;
  • (een) overige opmerking(en).

Alle documenten in dit inkoopproces zijn in principe openbaar. Ook uw reactie, nieuw idee of opmerking(en) zijn openbaar. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat in uw mail aangeven.
Informatie, die van belang is, dan wel kan zijn voor de uitvoering door aanbieders van de diverse deelovereenkomsten, is hier ook te vinden.