Deelovereenkomsten

Na het doorlopen van de procedure van de COB-overeenkomst tekenen de aanbieder en de aanbestedende dienst de deelovereenkomst. De ISD Bollenstreek / gemeente Katwijk behoudt zich het recht voor voordat zij een deelovereenkomst met de aanbieder tekent en gedurende de looptijd van de overeenkomst te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op de aanbieder van toepassing zijn dan wel de aanbieder nog steeds voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen.

Lijst aanbieders

Het document bevat een overzicht van de partijen die momenteel zijn gecontracteerd voor het leveren van de maatwerkvoorziening (en).

Deelovereenkomst Begeleiding

Hieronder vindt u een inzagemodel van de deelovereenkomst begeleiding en de bijbehorende addenda.

2021

2020

2017

2016

2015

2014

 

Deelovereenkomst Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+

 

Voor deelname aan de nieuwe COB- en Deelovereenkomst voor de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden van de gemeente Katwijk verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Katwijk, via contractbeheerwmo@katwijk.nl