Contactinformatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de inkoop en de daaraan gerelateerde onderwerpen? Stuur ons dan een e-mail.

Vragen die betrekking hebben op de inkoop of daaraan gerelateerde onderwerpen kunnen gestuurd worden naar: aanbesteding@isdbollenstreek.nl. De e-mails die u naar dit adres verstuurt worden automatisch doorgestuurd naar zowel de gemeente Katwijk als de ISD Bollenstreek.

Voor vragen over indicatie en toewijzing van een cliënt voor hulp bij het huishouden (zorginhoudelijke vragen) uit de Bollenstreek kunt u een e-mail sturen naar begeleiding@isdbollenstreek.nl (Let op: dit e-mailadres geldt alleen voor de ISD Bollenstreek)