Registratie start (305) en stop (307) berichten

HBH/BEGELEIDING - Naar aanleiding van een interne controle op start (305) en stop (307) berichten bij ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk blijkt dat deze berichten niet altijd worden verstuurd en als ze worden verstuurd, gaat dit niet altijd goed, wat voor veel uitval zorgt. De registratie van 305 en 307 berichten is sinds 1 januari 2020 verplicht.

Geen 305 is geen betaling

Vanaf 3 september 2020 zal het ontbreken van de juiste gegevens tot gevolg hebben dat de declaraties niet worden betaald.

Wat zijn de afspraken?

  • Bij de start van zorg is een 305 bericht verplicht. Toelichting: De startdatum in het 305 bericht is de datum waarop de zorg daadwerkelijk start. Dit zal over het algemeen een andere datum zijn dan de startdatum van de toewijzing. Ook kan de startdatum van de zorg niet in de toekomst liggen.
  • Bij beëindiging van de zorg is een 307 bericht verplicht. Toelichting: De stopdatum is de dag waarop voor de laatste keer zorg is geleverd. Dit zal over het algemeen een andere datum zijn dan de einddatum van de toewijzing.

Gevolgen van foutieve berichten voor de klant

De startdatum uit het 305 bericht wordt als startdatum aan het CAK doorgegeven voor de Eigen bijdrage. Als deze datum niet klopt, kan het zijn dat de klant ten onrechte een eigen bijdrage gaat betalen. Een correctie hierop is onnodig administratief werk. Zorg dus voor een correcte startdatum in het 305 bericht.
Dit geldt ook voor de stopdatum in het 307 bericht. Als deze datum verkeerd is, zal de klant een eigen bijdrage moeten betalen, terwijl er over die periode geen zorg meer is geleverd. Ook het corrigeren hiervan kost onnodig veel tijd.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Hbh
E-mail: contractbeheer@ISDbollenstreek.nl

Begeleiding
E-mail: contractbeheer@ISDbollenstreek.nl
E-mail: contractbeheerwmo@katwijk.nl.