Procedure bij cliënten met een wisselende begeleidingsbehoefte

DAGBESTEDING/BEGELEIDING - Wij informeren jullie graag over de nieuwe procedure “cliënten met een wisselende begeleidingsbehoefte” van ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk.

Het tussentijds aanpassen van een lopende indicatie bij cliënten met een wisselende begeleidingsbehoefte is soms voor de continuïteit van zorg niet wenselijk. Om deze reden is op verzoek van een aanbieder, bij uitzondering de procedure aangepast. 

Wat betekent dit in de uitvoering voor de zorgaanbieders? 

Onderstaand een toelichting voor de situatie dat de zorgaanbieder de indicatie niet hoeft aan te passen (1). In alle andere gevallen van een gewijzigde indicatie, worden conform de afgesproken procedure via Iwmo de nieuwe indicatiebesluiten doorgegeven, (2).

  1. Indicatie niet aanpassen
    Er bestaat een indicatie in bijvoorbeeld klasse 2. Er wordt al meer dan twee maanden minder zorg geleverd namelijk klasse 1. Het gaat goed met de cliënt. De zorgaanbieder neemt telefonisch of per mail contact op met bij voorkeur de consulent die de indicatie heeft gesteld. De zorgaanbieder vraagt of klasse 2 door geleverd kan worden omdat het gedrag van de cliënt ernstig wisselt. Regelmatig is er sprake van een crisis waardoor er op bepaalde momenten meer hulp wordt geboden. De rustige periodes duren soms langer dan twee maanden. De consulent van ISD Bollenstreek of gemeente Katwijk (verder te noemen consulent) doet onderzoek en neemt een beslissing of de hoogte van de indicatie hetzelfde kan blijven. Als de indicatie hetzelfde kan blijven dan wordt hierover gerapporteerd en wordt door de consulent per (beveiligde) mail toestemming gegeven aan de zorgaanbieder om de indicatie niet in een lagere klasse vast te stellen. 
  2. Indicatie aanpassen
    Tussentijdse wijziging bij een lopende indicatie geldt bijvoorbeeld als gekozen wordt voor een andere zorgaanbieder of omdat de bestaande indicatie wordt opgehoogd of verlaagd. Als er meer dan twee perioden van vier weken minder zorg geleverd wordt zijn zorgaanbieders ook verplicht dit te melden bij de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk. De aanbieder doet dit via bericht Wmo 307 (stop bericht) en Wmo 315. De indicatie kan vervolgens door de gemeente worden herzien.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl of contractbeheerwmo@katwijk.nl.