Overlegtafel 15 juni 2021 afgelast

De onderstaande brief is verstuurd naar de aanbieders begeleiding/dagbesteding.

Beste aanbieders van de Maatwerkvoorziening Begeleiding,

Op 15 juni as. staat de volgende Fysieke Overlegtafel gepland. Omdat we vanwege de corona richtlijnen dan nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen en er wat ons betreft geen punten zijn die dringend overleg nodig hebben, willen we deze vergadering afzeggen. 

De volgende Fysieke Overlegtafel staat gepland op 28 september 2021 om 14.00 uur. We hopen dat we elkaar dan weer kunnen treffen met inachtneming van de coronaregels. Tegen die tijd laten wij weten waar de overlegtafel plaats zal vinden.

We blijven de corona ontwikkelingen en maatregelen vanuit het rijk de komende tijd monitoren. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet en bij voldoende belangstelling willen we vlak voor de zomer eventueel nog een netwerkborrel organiseren.

Mochten er in de tussentijd zaken zijn, waarover overleg of besluitvorming nodig is, dan zullen wij dit per mail bij u aankaarten. 

Heeft u vragen dan kunt u deze u op de gebruikelijk wijze bij ons melden via aanbesteding@isdbollenstreek.nl.