Werkgroep Innovatie

In de werkgroep Innovatie zitten enkele zorgaanbieders, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk. Binnen deze werkgroep wordt (verkennend) gesproken over en/of bekeken wat onder innovatie wordt verstaan en of en zo ja hoe geïnnoveerd kan worden.

Uitgelicht

Volg ons