Werkgroepen

Er is een Werkgroep Kwaliteit en monitoring, een Werkgroep Innovatie, een Werkgroep crisiszorg en een Werkgroep respijtzorg.
Door met het ‘handje’ op de werkgroep te klikken, komt u uit bij de vergaderingsverslagen en documenten van de betrokken werkgroep.

  • Werkgroep kwaliteit en monitoring

    In de werkgroep kwaliteit en monitoring zitten enkele zorgaanbieders, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk. De werkgroep gaat als eerste aan de slag met de kwaliteit, zowel de kwaliteit van (nieuwe) zorgaanbieders als de kwaliteit van uitvoering. De monitoring komt in een later stadium. De werkgroep koppelt terug naar de overlegtafel.

  • Werkgroep Innovatie

    In de werkgroep Innovatie zitten enkele zorgaanbieders, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk. Binnen deze werkgroep wordt (verkennend) gesproken over en/of bekeken wat onder innovatie wordt verstaan en of en zo ja hoe geïnnoveerd kan worden.

  • Werkgroep crisiszorg en Werkgroep respijtzorg

    In de werkgroepen crisis- en respijtzorg zitten enkele zorgaanbieders, een welzijnsstelling, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk.

Uitgelicht

Volg ons